Πολιτική Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική ηθικής χρήσης AI για TPN Media

Εισαγωγή

Στην TPN Media, δεσμευόμαστε στην ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να διασφαλίσουμε ότι οι ειδήσεις μας παραμένουν αξιόπιστες, αμερόληπτες, ουδέτερες, επαληθευμένες με στοιχεία, επίκαιρες και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ακόλουθη πολιτική περιγράφει τις αρχές και τις πρακτικές μας για την υπεύθυνη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Αρχές

1. Διαφάνεια: Θα αποκαλύψουμε με σαφήνεια τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες δημιουργίας περιεχομένου και ανάλυσης δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασικές διορθώσεις γραμματικής, δομής προτάσεων και ορθογραφικών διορθώσεων χωρίς αποκάλυψη, αλλά κάθε περιεχόμενο που δημιουργείται πλήρως από την τεχνητή νοημοσύνη θα αποκαλύπτεται.
2. Υπευθυνότητα: Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα αποτελέσματα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μας και θα διορθώσουμε άμεσα τυχόν προβλήματα.
3. Δικαιοσύνη: Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε θα είναι σχεδιασμένα για την αποφυγή διακρίσεων και μεροληψίας, διασφαλίζοντας δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κοινοτήτων.
4. Απόρρητο: Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των πηγών μας, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα τους.
5. Ακεραιότητα: Το AI δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παραπλανητικού ή ψευδούς περιεχομένου. Όλο το περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί από ανθρώπινους συντάκτες.

Πρακτικές

1. Δημιουργία περιεχομένου: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη σύνταξη και την επεξεργασία άρθρων, αλλά ο τελικός συντακτικός έλεγχος παραμένει στους ανθρώπινους δημοσιογράφους που θα ελέγχουν και θα επεξεργάζονται προσωπικά κάθε άρθρο. Το AI δεν θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη δημιουργία άρθρων χωρίς ανθρώπινη συνεισφορά και το AI δεν θα χρησιμοποιηθεί για την επανεγγραφή, αντιγραφή ή συγκέντρωση περιεχομένου άλλων εταιρειών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει με περιεχόμενο διαφημίσεων και για τη διαδικασία δημιουργίας ιδεών, όπως τίτλους ή για την παροχή αναλυτικών δεδομένων.
2. Ανάλυση δεδομένων: Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας ότι η ερμηνεία των δεδομένων είναι ακριβής και ηθική.
3. Αλληλεπίδραση χρήστη: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των σχολίων και των σχολίων των χρηστών, αλλά δεν θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση σε ευαίσθητα θέματα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη δημιουργία επιλογών μετάφρασης και γλώσσας, καθώς και επιλογών ενσωμάτωσης αναζήτησης για τον ιστότοπο, ώστε η αναζήτηση να γίνει πιο διαισθητική.
4. Διαφήμιση: Η στοχευμένη διαφήμιση βάσει τεχνητής νοημοσύνης θα διεξάγεται με σεβασμό στο απόρρητο των χρηστών και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η συντακτική ανεξαρτησία. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες τρίτων μερών μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τα προγράμματα διαφήμισης και μάρκετινγκ, οι πολιτικές τους μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας, μπορείτε να τις δείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο συνεργατών τρίτων, όπως Taboola, Google κ.λπ.
5. Συνεχής Μάθηση: Θα επανεξετάζουμε και θα ενημερώνουμε τακτικά τα συστήματα και τις πολιτικές μας για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα εξελισσόμενα ηθικά πρότυπα και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Συμμόρφωση και Επίβλεψη

Ένα ειδικό Συμβούλιο Δεοντολογίας AI, υπό την επίβλεψη των ιδιοκτητών της TPN Media, θα επιβλέπει την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα και τις βέλτιστες δεοντολογικές πρακτικές. Θα διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μας στην κοινωνία και στα ατομικά δικαιώματα.

Συμπέρασμα

Στην TPN Media, πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μια δύναμη για τα καλά στη δημοσιογραφία, ενισχύοντας την ικανότητά μας να ενημερώνουμε, να δεσμεύουμε και να ενδυναμώνουμε το κοινό μας. Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη υπεύθυνα, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής και σεβασμού των ανθρώπινων αξιών.

Δεσμευόμαστε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, όπως λεξικά, αριθμομηχανές ή ορθογραφικούς ελέγχους, και να εργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει για εμάς, χρησιμοποιώντας αυτήν τη συναρπαστική νεότερη τεχνολογία για να εξασφαλίσουμε πιο ακριβή εργασία και να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιότητα, πρωτότυπο , επαληθευμένες ειδήσεις, μη συγκεντρωτικές ειδήσεις.

TPN Media, Απρίλιος 2024

-

Αποκάλυψη: Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει στη ρύθμιση του προτύπου για αυτό το άρθρο και ως παράδειγμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, αυτή η πολιτική αναθεωρήθηκε πλήρως, επεκτάθηκε, ελέγχθηκε και υποβλήθηκε σε επεξεργασία από ανθρώπους. Αυτή η αποκάλυψη χρησιμεύει επίσης ως παράδειγμα του τι μπορεί να δει κανείς σε υλικό τεχνητής νοημοσύνης στις πλατφόρμες μας.