Πολιτική ελέγχου γεγονότων

Η Πολιτική Ελέγχου Γεγονότων της Pattaya News

Το Pattaya News δεσμεύεται να επαληθεύει όλα τα στατιστικά στοιχεία και τις τεχνικές πληροφορίες διασταυρώνοντας τα έγγραφα πηγής ή/και δηλώνοντας ξεκάθαρα την πηγή των πληροφοριών. Αυτό μερικές φορές περιλαμβάνει τη διαβούλευση με έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή την κύρια πηγή των πληροφοριών και την παροχή οποιασδήποτε απαραίτητης πληροφορίας από το εν λόγω περιεχόμενο για επαλήθευση.

Το Pattaya News υπερηφανεύεται για την εγκυρότητα του περιεχομένου του και, ως εκ τούτου, κάνει ό,τι μπορεί για να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι ακριβείς.

Δεν δημοσιεύουμε άρθρα που βασίζονται σε φήμες ή εικασίες.